Га-ра-рар!

Га-ра-рар! (Д. Хармс)

Га-ра-рар! Даниил Хармс. Детские стихи. Стихи на все времена.

/ от

Автор записи: ViK_admin